เนื่องในวันเด็กแห่งชาติวัดสิริกมลลาวาส (วัดใหม่เสนา) นำโดย พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ ได้กำหนดจัดโครงการมอบจักรยานเพื่อเด็กเรียนดีแต่ยากจนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2562 จำนวน 350 คัน ได้รับการสนับสนุนโดย รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภัคดี คุณสมบัติ แสงชาติ และคุณดลนภา ศรีธิพาธร และอีกมายมาย

ภายในงานได้รับเกียรติจากพระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาสและนางสาว วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนรับมอบจักรยานจำนวน 350 คัน จาก 46 โรงเรียนทั่วประเทศ กิจกรรมดีๆที่ทำต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 15 และจะยังทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กที่เรียนดีและยากจน

พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลกล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 15 แล้วเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2562นี้ จึงได้มอบจักรยาน 350คัน สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสในการมาปั่นเพื่อในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น “เราหวังว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงได้มอบจักรยานเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งทางวัดเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปี”พระมหาธีรวัฒน์ กล่าว