จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี 19 จังหวัดภาคกลาง” ยกทัพของดีภาคกลางบุกกรุง โชว์สินค้าและบริการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ ณ ชั้น 2 ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี 19 จังหวัดภาคกลาง” เป็นการนำผู้ประกอบการใน 19 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 100 ราย เดินทางไปแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวใน 5 จุดดำเนินการเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการทำตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ซึ่งผู้ประกอบการจำนวน 100 รายนี้จะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจาก แสดง โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มธุรกิจสมาคมขนส่งธุร กิจจำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก และบริการและธุรกิจนันทนาการและสันทนาการโดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และจะได้เดินทางไปโรดโชว์อีก 2 ครั้งที่สุราษฎร์ธานี และสุพรรณบุรี ตามลำดับ


นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานในงานครั้งนี้ เผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงาน “มหกรรมสินค้าและ บริการท่องเที่ยวของดี 19 จังหวัดภาคกลาง” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ รวมถึงช่วยพัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สันทนาการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของดี 19 จังหวัดภาคกลาง สินค้าดี ที่เที่ยวเด่น อาหารอร่อย ” ที่แสดงถึงการนำทัพขบวนสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้ง 19 จังหวัดภาคกลาง ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงโชว์และจำหน่ายอย่างภูมิภาคต่างๆ


การจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี 19 จังหวัดภาคกลาง” ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นในจุดดําเนินการแรกที่ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกและจุดดำเนินการที่ 2 ที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากชาวกรุงเทพฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเชิญศิลปินนักร้องลูกทุ่งเสียงเหน่อที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “เปาวลี” พรพิมล หรือ พรพิมล เฟื่องฟุ้ง มาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการครั้งนี้ด้วย

งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วัน งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงาน