สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ ชูผลสำเร็จวิสาหกิจชุมชนรุ่น 3 ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” ขยายเครือข่าย 7 กลุ่มวิสาหกิจเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่  รุกตอบโจทย์ผู้บริโภค ดึงรายได้เข้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาด ทั้งออนไลน์ และ โมเดิร์นเทรด

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้จัดพิธีส่งมอบรายงานโครงการวิสาหกิจชุมชนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 3/2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง    ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด  7 กลุ่ม ประกอบด้วย  1.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ 2.วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง 3.วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด ลิตเติ้ลเมอเมตคอสเมติกส์  ต.มาบตาพุด 4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง 5.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ 6.วิสาหกิจชุมชนเขาไผ่น้ำดื่ม ต.ทับมา 7.วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง    ซึ่งนับว่าเป็นการขยายผลของโมเดลการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ และการขยายเครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง“ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่ทางสมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดทำโครงการวิสาหกิจชุมชนเพื่อนชุมชน เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจระดับฐานรากที่จะช่วยสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพด้านสินค้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทางสมาคมฯและธรรมศาสตร์ได้เข้าไปถ่ายทอดเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบบัญชี การพัฒนารูปลักษณ์สินค้า และแพ็คเกจจิ้งให้ทันสมัย การวางแผนการตลาด ที่สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า ทั้งตลาดโมเดิร์นเทรด และตลาดออนไลน์” นายวีระพลกล่าว

ทั้งนี้  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการดังกล่าวฯ ยังเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน  ซึ่งได้นำแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ไปเป็นต้นแบบ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งยังได้รับความสนใจในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา

นางประคอง เกิดมงคล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนมาบชลูด กล่าวว่า ผลจากที่ได้เข้าร่วมโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล  ทางกลุ่มแม่บ้าน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จาก หลักร้อยบาทต่อเดือน  เป็นหลักหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มสามารถออกแบบและผลิตสินค้าที่ความหลากหลายมากกว่า 10 แบบ  และปรับมาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ใช้เพียงเศษผ้า ทำให้มีผลตอบรับของกลุ่มผู้ซื้อดีขึ้น รวมทั้งได้มีการขยายช่องทางตลาดโดยกลุ่มพี่เลี้ยง ของสมาคมฯ ได้เข้าไปแนะนำ และวางระบบให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  จากเดิมที่วางขายหน้าร้านที่มาบชลูด และโรงงานต่างๆ  เท่านั้น

นายสมบูรณ์สุทัศน์ พูลนิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ป่าชุมชนตำบลเนินพระ กล่าวว่า  หลังจากได้เข้าร่วมโครงการเพียง 1 เดือน ได้มีการขยายกลุ่มภายในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำชะมวง       ซึ่งมีคุณภาพเป็นน้ำเพื่อสุขภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแพ็กเกจจิ้ง  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสามารถวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อได้มากยิ่งขึ้น และมีเป้าหมายที่จะต่อยอดจากน้ำชะมวง เป็นแยมชะมวงต่อไปด้วย 

เกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน

 สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีความตั้งใจและจริงใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจสอบดูแลกันเองโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

  ปัจจุบัน มีสมาชิกสมทบ 13 บริษัท  สมาคมฯ มีสมาชิกรวม 18 บริษัท และมีบริษัทสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 บริษัท ได้แก่ (1) กลุ่มปตท. (2) เอสซีจี (3) กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย (4) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ (5) กลุ่มบริษัทโกลว์ สมาชิกสมทบประกอบด้วย 13 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (2) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท เอบีบี จำกัด (4) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (5) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (6) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (7) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (8) บริษัท แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด (9) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (10) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (11) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อีลาสโตเมอร์ จำกัด (13) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด