กองทัพอากาศจัดโครงการ “กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” และจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์)

กองทัพอากาศ โดยท่านพลอากาศตรีประสิทธิ์ ยิ้มเจริญได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะปัจจุบันในภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพอากาศเองนั้นมีภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง ด้วยการจัดทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา โดยเฉพาะปีนี้พบว่าเกิดสภาวะภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศเป็นวงกว้างและมากกว่าในหลาย ๆ ปีที่ผ่าน นอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่จัดจำหน่ายผลิตผลให้กับพี่น้องเกษตรกร นับตั้งแต่โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา เมื่อครั้งชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งพี่น้องชาวนานั้นสามารถจำหน่ายข้าวโดยตรงได้มากกว่า 140 ตันเลยทีเดียว ต่อมาทางกองทัพอากาศยังได้จัดงานใหญ่ภายใต้แนวคิด เกษตรตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

โดยทำการรวบรวมปราชญ์เกษตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับภาคเกษตรได้เป็นอย่างดี ทั้ง 2 งานที่กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้ใช้พื้นที่ของสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) แห่งนี้เป็นที่จัดงาน และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้จัดโครงการ “กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” และจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคมนี้ ดังนั้นแล้วทางกองทัพอากาศก็ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการประกอบการในการมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ยอดคนเข้าชมข่าวนี้