ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 3 จังหวัด ร่วมเตรียมเสิร์ฟความอร่อย ส่งตรงถึงนักท่องเที่ยว ตะลุยถิ่น ตะวันออกของประเทศไทย ในงานเทศกาลอาหารถิ่น ทะเลตะวันออก (Gastronomy) ภายใต้กิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing จัดโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือกับกลุ่มภาค ตะวันออก 3 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนด จัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมด้านข้าง สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า งานเทศกาลอาหารถิ่น / ทะเลตะวันออก (Gastronomy) คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมศักยภาพให้กับชุมชนที่มีวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ของกลุ่ม 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาครัวไทยกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มประจําถิ่นภาคตะวันออก ให้ดึงดูด นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ และ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพต่อชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ อาหารพื้นเมือง พัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, ผู้แทนผู้ว่าจากจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มาร่วมกล่าวถึงความน่าสนในของแต่ละจังหวัดที่จะเกิดภายในงานนี้ มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่สําคัญภูมิ ปัญญาอาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด เหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมการกิน อันทรงคุณค่า ที่สืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็น เอกลักษณ์อันโดดเด่น จนวันนี้เราจึง นํามาเสนอแบ่งปันให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัส ลิ้มรส ความอร่อย อาหารถิ่นประจําจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด

โดยกําหนด มีกิจกรรม การแข่งขันเมนูเด็ด เมนูถิ่น ทั้ง 3 จังหวัด ทุกวันรวมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท การสาธิตเมนูถิ่น ทั้ง 3 จังหวัด การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มี ชื่อเสียง อาทิ เนปาล เดอะวอย, โย่ง อาร์มแชร์ และ พาราด็อกซ์ นอกเหนือกิจกรรมการออกร้าน ยังมี ขบวนฟู้ดทรัคที่ พร้อมใจกันยกมาทั้งครัว กว่า 30 ร้าน ที่ เป็นเมนูเด็ดของแต่ละจังหวัด โดยในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม นี้ กําหนดให้เป็นวันพิธีเปิดงาน ใน เวลา 19.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมมากมายบนเวที ทั้งการแสดง และการสาธิตการปรุงอาหาร กับ Celebrity เชฟโย่ง อาร์มแชร์ พร้อมเชฟท้องถิ่น จาก 3 จังหวัด แจกจ่ายให้ทานฟรี จํานวนกว่า 1,000 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 096 -5945493