คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชน จัดพิธีฉลองมณฑปหลวงปู่เผือกและบูรพาจารย์ พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าสามมัคคี ณ วัดสาลีโขภิตาราม ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เนื่องด้วยคณะศิษย์วัดสาลีโขภิตารามและพุทธศาสนิกชนได้ทำการก่อสร้างมณฑปเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อบูรพาจารย์ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทบเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเป็นกุศลสืบไป

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานฝ่ายฆราวาส 

พระนะนทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูวิสุทธิศัทธราคุณ เจ้าอาวาสวัดสาลีโข พล.ท.เผดิมศักดิ์ เมฆพัฒน์ และคณะศิษย์ พุทธศาสนิกชน

 


ม.ร.ว.จิราคม กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมงาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สวยงามเหมาะสมที่จะบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นวัดที่เก่าแก่เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาจึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนที่ทราบข่าว ได้มากราบไหว้บูชาและมาทำบุญในวัดนี้วัดนี้ต้องการบูรณะอีกมาก

จัดพิธีฉลองมณฑปหลวงปู่เผือกและบูรพาจารย์ พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าสามมัคคี ในวันที่ 10-11 ก.พ.61 ณ วัดสาลีโขภิตาราม  โดยกำหนดการพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 10 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 09.39 น.ถึงเวลา 17.39 น.เป็นพิธีบวงสรวงบูชาครู และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมในพิธีดังกล่าว จากนั้นในเวลา 19.00 น.จะมีการเฉลิมฉลองมหรสพสมโภช และสำหรับพิธีในวันที่ 11 ก.พ.61 เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 12.30 น.เป็นพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี