หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ นิวส์ร่วมกับมูลนิธิต้นบุญวิสาขา จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัลให้กำลังใจคนดีมี 4 ประเภท ผู้นำศาสนา”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา” ต้นบุญ ต้นแบบ Theidol “ลูกกตัญญู” BestPiety “ผู้นำองค์กรดีเด่น” CEOLeaderAwards ณ. ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

เมื่ออังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  มูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้ยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ และ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ได้จัดงานเชิดชูให้กำลังใจ มอบโล่และเกียรติคุณให้กับบุคคล, พระ แม่ชี,และนักธุรกิจ โดยได้แยกรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ ผู้นำศาสนา”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา” ต้นบุญ ต้นแบบ Theidol “ลูกกตัญญู” BestPiety “ผู้นำองค์กรดีเด่น” CEOLeaderAwards มีผู้ร่วมเข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก

การจัดมอบโล่ครั้งนี้ ได้มีท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลทุกประเภท ประมาณ 200 รางวัล   การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเฟ้นหาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนองค์กรบริหารดีเด่นที่มากความสามารถ เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ปฎิบัติงาน และสร้างขวัญกกำลังใจให้กับแก่บุคคลทุกอาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรมต่อไป

♦รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561♦

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ผู้นำศาสนา”ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา”ประจำปี 2561 ประกอบด้วย พระวิเทศปุญณาภรณ์ เทาศิริ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม สวีเดน, พระมหาวิชัย กุลฐิโต (วิชัย ธรรมปภัสสร์) ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมริมธาร, พระสมชาย ชวลิตเนตร (ชวนปญฺโญ) วัดนายโรง, พระวิโรฒ มณีวงษ์ เลขานุการฝ่ายเผยแผ่พระธรรมทูต, ฯลฯ

  
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ต้นบุญ ต้นแบบ Theidol ประจำปี 2561ประกอบด้วย แม่ชี ธัชทวันท์ โสภณธรรมรัตน์, แม่ชี รัตนกาญจน์ ทองจรัสวิเชียร, แม่ชี เอก ขำศรี,อ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์,พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ, นาย ทูน หิรัญทรัพย์ ดารา นักแสดง, นาย ชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย และอีกมากมาย

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ผู้นำองค์กรดีเด่น” CEOLeaderAwards ประจำปี 2561 ประกอบด้วย นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ หน.สนง.ประสานงานฝ่ายเศรษฐกิจ คสช., พ.ต.อ. ทรงกลด เกริกกฤตยา
นาย กิตติ เจนกำจรชัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่, นาย ชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย 2543 ประธานองค์กรทำดี ฯลฯ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล “ลูกกตัญญู” BestPiety ประจำปี 2561ประกอบด้วย น.ส. วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ รองนางสาวไทย 2534 กรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน ดารา นักแสดง, นาง ชิดจันทร์ ห่ง ธุรกิจกิจส่วนตัว, ศิลปิน นักแสดง, น.ส. พรสุรีย์ ชูเชิด ดารานางแบบ, นาย วิเชียร นามา เลขานุการสมาคมฯ, ดร. พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ประธานที่ปรึกษาโรงแรมเมริออท ฯลฯ


มูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะที่มีผู้ที่ทำดี มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมและกุศลอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป