มูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้ยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ และ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ได้จัดงานเชิดชูให้กำลังใจ มอบโล่และเกียรติคุณให้กับบุคคล, พระ แม่ชี, นักธุรกิจพร้อมด้วยศิลปินดารา “รวมใจภักดิ์ 12 สิงหามหาราชินี” ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โดยได้แยกรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลแม่พระในดวงใจ world Mom 2018 , รางวัล CEO ผู้นำองค์กรดีเด่น, รางวัลลูกกัญญูแห่งปี, และผู้นำศาสนาโลก มีผู้ร่วมเข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก การจัดมอบโล่ครั้งนี้ ได้มีท่านอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรีในรัชการที่ 9 เป็นประธานมอบ รางวัล พร้อมด้วย เจ้าพระคุณพระวัสกาดูเว มหินดาวันสา มหานายกะ เถโร สังฆราชจากประเทศศรีลังกา มามอบรางวัลสำหรับพระ

 การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา วโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา พร้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฐานะแม่พระแห่งแผ่นดิน เพื่อเฟ้นหาบุคคลที่นับถือและอันเป็นที่รักของทุกๆ คน เปรียบเสมือนแม่ผู้เสียสละ เป็นผู้ให้ และอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอด พร้อมยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมของสังคมในแต่ละสาขาอาทิ คณะภริยาทูต, นักสังคมสงเคราะห์, นักธุรกิจ, ข้าราชการ, ศิลปิน, ดารา, นักร้อง-นักแสดง, ประชาชนทั่วไป และจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและหน่วยงานสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไป

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561 ผู้นำศาสนา ประจำปี 2018 Most Ven. Dr. Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero พระสังฆราชศรีลังกา ประธานผู้มอบรางวัล เช่น พระโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต วัดร่มโพธิธรรม จ.เลย, พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, พระธนกร กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี เลขาคณะเจ้าตำบลหน้าพระลาน จ.ลพบุรี, พระอัครพนธ์ นิพฺภโย เจ้าอาวาสวัดพงษ์สัก ฯลฯ VIP A1 Most Ven. Dr. Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero พระสังฆราชศรีลังกา VIP A2 World Peace องค์หญิง สีสุวัตถิ์ เพชรทาวี พระราชวงค์พระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าสีหนุ แห่งราชอานาจักรกัมพูชา VIP A3 World Peace บาทหลวงมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ อดีตนักการทูตแห่งสันตะ สำนักนครรัฐวาติกัน VIP A4 CEO Leader Award พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ VIP A5 CEO Leader Award พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย VIP A6 Supreme Award พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. VIP A7 World Mom นาง จิรฐา ทรงเมตตา ภรรยา รอง ผบ.ตร. VIP A8 World Mom ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ VIP 1 World Peace พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย จ.เชียงราย VIP 2 World Peace นาย นรินทร์ เศรษฐีใจเย็น VIP 3 Supreme Award นาย พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

ศิลปินแห่งชาติประจำปี2560 สาขาดนตรีไทยสากล VIP 4 Supreme Award ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนส VIP 5 Supreme Award น.ส. สิริกร สุขเกษม VIP 6 CEO Leader Award น.ส. วัชรี วรรณศรี VIP 7 CEO Leader Award YOSHIDA NORIHIRO JAPAN VIP 8 CEO Leader Award UMAR BIN ABDUL HAMID SINGAPORE VIP 9 CEO Leader Award MOHAMED SALIM SINGAPORE VIP 10 CEO Leader Award Elena Daya VIP 11 CEO Leader Award Victoria Ustenko VIP 12 The Idol Award ด.ญ. ชนกนันท์ โรจนสมิทธ์

รางวัลแม่พระในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นาง สมใจ สิมาฉายา ผอ.กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, นาง ทัศนีย์ ประยูรสิทธิ อาจารย์มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ, นาง อิสริยา ภมรมานพ Assistant Vice President-Admin บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, นาง อลินชญาณ์ ธนาธิปไชยนันท์, นาง เยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี, นาง อิสรีย์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บจก. แอลอีดีแอนด์โซลาร์ เอ็กเพิร์ท, นาง ชูรัตน์ ตรีประเสริฐพจน์, นาง มัณธนสร ตันติยาภินันท์ ฯลฯ

มูลนิธิต้นบุญวิสาขา และ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมาดามแม่ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานจัดกิจกรรม พร้อมด้ยคุณเอ็ดดี้ เชษฐา พี.เซียงตง ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะที่มีผู้ที่ทำดี มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมและกุศลอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป