กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ประกาศความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดีมีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้ริเริ่มโครงการ Dutch Mill Healthy Lifestyle เมื่อช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Good Health / Good Food / Good Life / Good Society โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง มี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการใช้วิถีชีวิตไม่ถูกต้อง และขาดสมดุล โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาหาร สุขภาพ และโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ ของดัชมิลล์ รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 นี้ ทางบริษัทฯ ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี ภายใต้โครงการ Dutch Mill Healthy Lifestyle ตั้งเป้า 200,000 คน โดยเข้าร่วมสนับสนุนงานวิ่งต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ริเริ่มโครงการเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพใน 5 สวนสวย 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดีและมีความสุข (Healthy Lifestyle) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น

สำหรับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ร่วมสนับสนุนโครงการ Healthy Lifestyle Run 2018 ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย นับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ผ่านโครงการ Healthy Lifestyle Run เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในระยะยาว 

การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดีในครั้งนี้ เน้นการวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะวิ่ง มี 2 ประเภท คือ ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศและช่วงอายุ เพศชาย อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป และ เพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป และประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน ค่าสมัครท่านละ 400 บาท/สนาม ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก กำหนดการจัดงาน

สนามแรกที่ภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

♦ สนามที่ 2 ภาคตะวันออก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลระยอง

♦ สนามที่ 3 ภาคใต้ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

♦ สนามที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

♦ สนามที่ 5 ภาคกลาง วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน “เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018” ทั้ง 5 สนาม ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน และสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ www.rundidi.com ติดตามอัพเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ Dutch Mill Healthy Lifestyle Run และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์ โทร.02-881-2222