ด้วยแรงแห่งศรัทธาในความตั้งมั่นตามจิตด้วยแรงอธิษฐานต่อองค์พระพิฆเนศ คุณธวัชชัย โอสถานนท์หรือครูโทนี่ นักเต้นอมิตตาทาทายังได้จัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ พิธีแห่อัญเชิญมหาเทพไอยรา องค์พระพิฆเนศปางลีลา8พระกร ประทานพรเงินล้าน ขึ้นประทับยังเทวลัย ณ พุทธสถาน วิโมกสิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ 2562 จัดสร้างถวายแด่ พระญาณวิกรม เจ้าคุณอาจารย์ปราชญา บูรพาชลทิศ (หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้)

คุณธวัชชัย โอสถานนท์กล่าวว่า สำหรับการจัดสร้างองค์มหาเทพไอยราปางลีลาประทานพรเงินล้าน8พระกรได้จัดงานบุญถึง 4 วาระเริ่มจาก วาระที่1 เททองหล่อ วาระที่2ปิดทองคําเปลว วาระที่3.ฉลองสร้างองค์สําเร็จ วาระที่4แห่ถวายองค์ถวายเทวาลัย ที่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง ราชบุรี

โดยมีพิธีการการดังต่อไปนี้ รับวัตถุมงคล สิ่งของมงคลเพื่อถวายแด่องค์พระพิฆเนศ พิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์4ทิศ พิธีลอยกระทงนาคะบูชาเปิดวังบาดาล ประกอบพิธีโดย อ.เนตร ศิวาเณศวร์ พิธีขอขมากรรมเปิดโลก3ภพ

ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิษุสงฆ์9รูป เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่สรรพสัตว์และ บรรพบุรษทั้งหลาย

พิธีแห่ขบวนองค์พระพิฆเนศ เข้าสู่ พุทธสถาน วิโมก สิวาลัย สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ครูโทนี่ ธวัชชัย โอสถานนท์ พร้อมกับเจ้าภาพ ศิลปินดารา เทพบุตร เทพธิดา นำขบวน

พิธีอธิษฐานจิตเขียนชื่อลงแผ่นทอง ร่วมขอพรจากองค์พระพิฆเนศ บวงสรวง อันเชิญ มหาทพไอยรา องค์พระพิฆเนศ สู่บัลลังฑ์ประทับ โดยอาจารย์ ประจักษ์ พระครูปลัด อุเทน สิริสาโร เปิดเนตรและนำสวดชยันโต

นอกจากนี้ยังมีศิลปิน อาทิ ทัช ณ ตะกั่วทุ่งมาร้องเพลงสรรเสริญ มหาเทพไอยราและน้องริต้ามาร่วมรำถวาย พิธีสวดพระเวท มนต์ตรา โซฮาอารตี โดย อ.เนตร ศิวาเณศวร์ และคณะ โซฮาศิวาเณศวร์