จังหวัดสุพรรณบุรี คิกออฟ !! มหกรรมสินค้าท่องเที่ยว อวดของดีภาคกลาง ปลุกกระแสท่องเที่ยว ชูสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เผยถึงการจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ว่า เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสันทนาการ

กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สันทนาการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของดี ๑๙ จังหวัดภาคกลาง” ที่แสดงถึงการนำทัพขบวนสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคกลาง ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงโชว์และจำหน่ายยังภูมิภาคต่างๆ โดยประเดิมที่แรก (ภาคเหนือ) ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก และจะเดินทางไปโรดโชว์ตามภูมิภาคต่างๆ อีก ๔ ครั้ง ในภาคอีสานกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และภาคกลาง “สาระสำคัญของงานนี้ คือการนำผู้ประกอบการใน ๑๙ จังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๐๐ ราย ไป จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ใน ๕ จุดดำเนินการ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และท้าการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้ประกอบการ ๑๐๐ รายจะมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมาจัดแสดง โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ ไ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ เป็นต้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต่อไปว่า ภายในงานจะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวและเต็มไปด้วยสินค้าของดีภาคกลาง ทั้งเครื่องแต่งกาย ของฝาก ของที่ระลึก และได้ ชม ชิม ช้อป กับสินค้า OTOP ที่เที่ยวเด่น อาหารอร่อย ของ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ปลาสลิด วัดป่าเลย์ไลยก์ ข้าวเกรียบปลาสลิด ขนมทองม้วนแห้วแปรรูปลอดช่องสยามไข่เค็มน้ำผึ้งผ้าทอโบราณและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านการแสดงดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องดังพร้อมร่วมลุ้นของรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วย

โดยงานมหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี ๑๙จังหวัดภาคกลางจะขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าของดีภาคกลางงานนี้ชมฟรีตลอดงานรองผวจ.สุพรรณบุรีกล่าวในตอนท้าย

สำหรับงาน“มหกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวของดี๑๙ จังหวัดภาคกลางจัดขึ้นใน๕จุดดำเนินการโดยจุดดำเนินการแรกจัดขึ้นในวันที่๙-๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกจุดดำเนินการที่๒วันที่ ๑๖-๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณโคราชฮอลล์ ชั้น๔ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จุดดำเนินการที่ ๓๒๖-๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)ฝั่งทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครจุดดำเนินการที่ ๔วันที่ ๙-๑๑มีนาคม๒๕๖๑ณเอสอาร์ที ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี และจุดดำเนินการที่ ๕วันที่๒๓-๒๕มีนาคม๒๕๖๑ณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี