จังหวัดนนทบุรี จัดงานแถลงข่าว “มิสแกรนด์นนทบุรี” เฟ้นหาสุดยอดสาวงามสู่การประกวดเวทีระดับประเทศ “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018” ณ.โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์  พร้อมยกระดับเวทีขาอ่อน มิสแกรนด์นนทบุรี” ชิงมงกุฏเวทีใหญ่ “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018”  

 

มิสแกรนด์นนทบุรี 2018 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีความสวย ความรู้ ปฏิภาณ สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี และมีใจสำนึกทำคุณประโยชน์แก่สังคม เพื่อเป็นตัวแทน สู่การประกวดเวทีระดับประเทศ “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018” และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จัก และเกิดความนิยม ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมกับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดนนทบุรี จำกัด ให้เป็นที่นิยม เพื่อนำรายได้มาสู่ชุมชน

 

คุณ พิชญุตม์ กฤตย์รัตนโชติ ผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์นนทบุรี 2018 ร่วมด้วย   คุณ ธนนันทน์ แก้วพวง ผู้จัดการกองประกวดฯ และโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว มิสแกรนด์นนทบุรี 2018 ภายในงานพบแฟชั่นโชว์ ในคอนเซ็ปต์ “ Color Of Love “ By Teerak Studio นำโดย ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016 ร่วมด้วย แพม เปมิกา ปาสิเนตตี้ , แป้งหอม กมลรัตน์ ทานนท์ , เจส เจสสิก้า เอสพินเนอร์ , เมย์ ละอองดาว อัศววิรุฬฤทธิ์ , ส้ม สุภัสสร สายรักษ์ พร้อมเหล่า นายแบบ และ นางแบบ อาทิ แหวนพลอย ชัชชญา , เป้ อธิวัฒน์ , ปืน ธนากร , ก่อกุศล วงพัตเตอร์ , พัชชี , ตั้ม อดิศร ฯลฯ ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด นนทบุรี

วัตถุประสงค์การจัดการประกวด

1. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต

2. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติตามที่มอบหมาย

3. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1.  มีสัญชาติไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว 
 2.  เพศหญิงโดยกำเนิด 
 3.  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร 
 4.  มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2532 –2542)
 5.  มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม 
 6.  เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand 2017 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
 7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2017
 8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 
 9.  มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 
 10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆ ได้ดี 
 11.  มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม 
 12.  มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
 13.  ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Grand Thailand 2017 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆหากได้รับตำแหน่ง

  โดยการประกวด มิสแกรนด์นนทบุรี 2018 มาด้วยคอนเซ็ปต์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วย จังวัดนนทบุรีนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และงดงามไปด้วยประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีแบบไทยๆ ทั้งแบบดั้งเดิม และไทยผสมผสาน อีกทั้งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัว ดั่งคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี “พระตำหนัก      สง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ”

สำหรับผู้ที่สนใจการประกวดมิสแกรนด์นนทบุรี 2018 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 12 ก.พ.2561  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/missgrandnonthaburi/