กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างได้ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยจะมีส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต

กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Designer) เป็นกิจกรรมที่ได้คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ 100 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหรกรรมอย่างมืออาชีพ โดยจากนั้นจะมีการคัดเลือกผลงานการออกแบบที่โดดเด่น 30 ผลงาน เพื่อนำมาจัดแสดง ณ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ทุกท่าน

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ สำหรับ กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Product Designer เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรม สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เราได้มีการฝึกฝนให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาทักษะรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมหลัก ใน 4 สาขา ไม่ว่าจะเป็น สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, สาขาอุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว, สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งหลังจากจบโครงการฯ เราจะได้นักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมไทย”กิจกรรมดังกล่าวได้มีระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างยาวนาน ประมาณ 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่การรับสมัครตามมหาวิทยาลัยต่างๆ การฝึกอบรม รวมไปถึงการเข้าแคมป์ในการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบจากต้นแบบ จนกระทั่งวันนี้ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีผลงานเป็นของตนเอง ถือเป็นชิ้นงานที่พร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดจริง ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากค่ะ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีศิลปิน ดารา และนายแบบ ได้แก่ จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย, เฟม ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, แม็ก จิรายุทธ คันธยศ และ ภิรฐกฤษ ตั้งจรการกุล มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้พูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เนื่องจากประเทศไทยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ประเทศมีการพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนี่คือสิ่งที่จะทำให้เยาวชนไทย วัยรุ่นไทย สามารถทำให้ชาวต่างชาติหรือคนในชาติเราเองได้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากนักพัฒนาไทย กิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนที่ยังเป็นนิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความคิด ความสามารถในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กับองค์กรภาครัฐที่สำคัญ ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าจริงๆ แล้ววัยรุ่นไทยมีความสามารถในด้านการสร้างสรรค์ ทำให้ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงว่าวัยรุ่นไทยก็สามารถเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหหรรมมืออาชีพได้ เพราะผลงานทุกคนสามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ควรติดตามกันต่อไป เราอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในตลาดภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ ก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนไทยที่สนใจทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาร่วมกิจกรรมในโอกาสหน้า เพื่อให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ทำให้มีผลงานของเราเกิดขึ้นได้จริง”

การประกวดผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล จาก 4 สาขา สาขาละ 3 รางวัล โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

♦รางวัลชนะเลิศ♦

 

– สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ สุธรรมมาภรณ์ กับผลงาน All Rice

– สาขาอุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว ได้แก่ นายทิพย์มงคล นวลฉวี กับผลงาน Tapian

– สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายสื่อสาร วิไลนุช กับผลงาน Astro

– สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นายไอศุ ไชยวิก กับผลงาน Isolap

♦รางวัลรองชนะเลิศ♦

                                                        

– สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ นางสาวฌัญญา งามเสมอ กับผลงาน Queen Fruity

– สาขาอุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว ได้แก่ นายณัฐนันท์ นวลศรีทอง กับผลงาน ร้าน ร่ำรวย

– สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายพงศ์พิรัชย์ ศรีโตงาม กับผลงาน Barrier

– สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นางสาวพิชชาพร เฟื่องคอน กับผลงาน Little Animal

                          

♦รางวัลชมเชย♦

  

– สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ นางสาวณัฐกฤกตา บุญร่วมแก้ว กับผลงาน ผลิตภัณฑ์ Double Dragon

– สาขาอุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว ได้แก่ นายกิตติภณ โสดาตา กับผลงาน Tracery

– สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ จิตตโชติศักดิ์ กับผลงาน Voker

– สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ได้แก่ นางสาวธารพร เก็จมะยูร กับผลงาน Vehicvlar Play

สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยดีที่สุด (TO MAKE USEFUL THINGS MORE USEFUL STILL) รวมถึงความสวยงามต่างๆ ที่ต้องใช้การวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูง ดังนั้นกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จับมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด “กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product Designer)” โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนา ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในแง่ของการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (FUNCTION) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (CONSUMER, USER) ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด (MARKET) แล้วนำมาสร้างสรรค์ ออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และเป็นที่ต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และพัฒนาไปสู่นักออกแบบมืออาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดหลายช่องทาง 

เว็บไซต์กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ https://dcr.dip.go.th/th 

Facebook กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เว็บไซต์ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ www.id-society.com 

Line @whx4725g (Thai-IDC Center)