งานเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู ครั้งที่ 7 เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งเผยแพร่คุณค่าความงามของพืชพรรณและมนต์เสน่ห์แห่งผืนป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ในพระราชดำริ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นและสุนทรีย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้สู่

ชุมชนท้องถิ่น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางด้านพืช เผยแพร่คุณค่าความงดงามของพรรณไม้บนพื้นที่สูง สู่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยธีมงานนี้เป็นไปในรูปแบบ นอนดูดาว เช้าดูหมอก หยอกพฤกษาท้าลมหนาวใน

แดนผู้กล้า กิจกรรมภายในงานมีมากมายอาทินั่งรถอีแต๊กแบบแอดเวนเจอร์ชมสีสันพรรณไม้บนภูสูงชมร่องรอยประวัติศาสตร์หลุมบังกอร์บ้านร่มเกล้า .แปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ กิจกรรม DIY การ์ดพันธุ์ไม้อวยพรปีใหม่ รวมทั้งชมวิวทะเลหมอกอันงดงามในยามเช้า ณ จุดชมวิวค้อเดียวดาย ที่สามารถมอง

เห็นวิวทิวทัศน์ของ 2 ประเทศ คือประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมองเห็นวิวได้ 3 จังหวัดคือพิษณุโลก เลย และอุตรดิตถ์ ตอนกลางคืนยังได้ชมหมู่ดาวตระการตาเต็มท้องฟ้า ณ ลานชมดาวอีกด้วย