การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 4 และ RAIL Asia Expo 2018 ที่บริเวณชั้น 2 ของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน กรุงเทพ ฯ

โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่ง “ทางรางไทย” ครั้งที่ 4  และ การจัดงาน Rall Asia Expo 2018  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติในอุตสาหกรรม “ขนส่งระบบรางขบวนรถต่างๆ” ระบบซ่อมบำรุง ระบบอาณัติ และเทคโนโลยี อันทันสมัย เพื่อนำมาใช้ใน “ระบบการขนส่ง”ที่จัดขึ้นทั้ง 2 งานอย่างเป็นทางการ

 

ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมโลก นโยบายชดเชยการจัดซื้อจัดจ้างและความเชี่ยวชาญไทย มุ่งสู่การพัฒนาระบบรางแห่งภูมิภาคอาเซียน” และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในอุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง ขบวนรถ ระบบซ่อมบำรุง ระบบเทคโนโลยีทันสมัยที่จะนำมาใช้ในระบบการขนส่ง การเดินรถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบรางของประเทศ

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ระดมพลร่วมดูงานรับข้อมูลทั้งด้านวิชาการ  และ เทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีรถไฟฟ้าทั่วโลก120บริษัท คาดสองวันมียอดผู้ร่วมงานกว่า 3,000 คน