หมวดหมู่: การเกษตร

วช.ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มุ่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล...

Read More

วช.ร่วมจังหวัดพะเยา เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรมพร้อมส่งมอบเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช – เครื่องผลิตข้าวฮางงอกให้เกษตรกรชาวดอกคำใต้

วช.เดินหน้างานตามภารกิจ มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร...

Read More

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัว “ล้านปันสุข” ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) เพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเพื่อเกษตรกรโดยตรง

  พาณิชย์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเปิดงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) แห่งใหม่ ณ ล้านปันสุข เลขที่ 97/5 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ...

Read More

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตรียมจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 และได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น

 พิพิธภัณฑ์เกษตรจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดแถลงข่าวงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”...

Read More

จังหวัดนครปฐม และ 18 จังหวัดภาคกลาง จัดยิ่งใหญ่ งาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561” ครั้งที่ 1

      (3 ส.ค.61) จังหวัดนครปฐมร่วมกับ 18 จังหวัดภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561”...

Read More

สมาคมเพื่อนชุมชนโชว์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรุ่น 3    7 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ยั่งยืน

สมาคมเพื่อนชุมชน – ม.ธรรมศาสตร์ ชูผลสำเร็จวิสาหกิจชุมชนรุ่น 3 ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” ขยายเครือข่าย 7 กลุ่มวิสาหกิจเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่  รุกตอบโจทย์ผู้บริโภค ดึงรายได้เข้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาด...

Read More

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ Industrial Design กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิม

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างได้...

Read More

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ดึงอัตลักษณ์ชุมชนอัพเกรดสินค้า OTOP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (OTOP to Digital Society Development Projects )ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของผู้ประกอบการ OTOP...

Read More

 สสว.อย.สวทช.และเซ็นทรัลแล็บไทย 4 หน่วยงานหลัก ผนึกกำลังเพื่อผู้ประกอบการ พร้อมพลิก SME สู่อนาคต ด้วยนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดโลก 

 สสว.อย.สวทช.เซ็นทรัลแล็บไทย ผนึกกำลังหนุน SME ไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดโลก ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร   วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สสว. อย. สวทช. และเซ็นทรัลแล็บไทย จัดงานแถลงข่าว...

Read More

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค เพื่อส่งตรงสินค้าเกษตรอินทรีย์ชั้นนำ ที่มีคุณภาพ ถึงมือทุกท่าน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค ส่งตรงสินค้าคุณภาพ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์...

Read More

Agricultural and Food Marketing Association Secretariat จัดสัมมนา Sustainable Branding – Coffee and Beyond

Agricultural and Food Marketing Association Secretariat ( AFMA Secretariat ) เปิดการสัมมนา Sustainable Branding – Coffee and Beyondเปิดการสัมมนา Sustainable Branding – Coffee and Beyond ณ. ห้อง Auditorium...

Read More
Loading

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใส่ใจสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ออกโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาประหยัดรับฤดูฝน ภายใต้ Rainy Season Campaign 2019

สมาคมการค้าพัฒนาคนพิการ จัด กอล์ฟการกุศล “แชร์ริตี้ ชิวค์คัพ” แบ่งปันน้ำใจช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ