กรมการค้าภายในได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)” เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ (design) การจัดทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บชุดผ้าไหมพร้อมใช้งาน มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง   คือ ครั้งที่ 1 (กลุ่มอีสานใต้) จัดขึ้น ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 (กลุ่มอีสานกลาง) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 (กลุ่มอีสานเหนือ) จัดขึ้น ณ โรงแรมนาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลงานชุดผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวด ทั้ง 30 ชุด ได้มีการจัดประกวดและประกาศผลผู้เข้ารอบ จำนวน 10 ชุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี และในครั้งนี้เป็นการนำชุดผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 30 ชุด มาจัดแสดงโชว์

 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน กรมการค้าภายในจึงได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)” เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

ชุดผ้าไหมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ชุด มาแสดงเดินแบบจากนางแบบมืออาชีพ เช่น คุณมารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017, คุณฐิตารีย์ เกสร รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2018 พร้อมประกาศผลมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม จากกลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง และกลุ่มอีสานใต้ การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงให้มีการซื้อขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การจัดนิทรรศการเผยแพร่เรื่องราว (Story telling) เกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่เป็นเอกลักษณ์และใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

 

นอกจากการจัดงานในครั้งนี้แล้ว กรมการค้าภายใน จะมีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหม เพื่อกระตุ้นตลาดผ้าไหม โดยจัดให้มีกิจกรรมทัวร์ในเส้นทางผ้าไหมอีสาน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางอีสานเหนือ เส้นทางอีสานกลาง และเส้นทางอีสานใต้ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้อีกด้วย