ออมสินปลื้ม 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติของธนาคารฯ ได้รับพิจารณาบรรจุในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เปิดโครงการ “๑๐ สุขเฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์” เชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 30 มิ.ย.62 และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ผ่านบทเพลง “สิบสุขซิวิไลซ์” จาก 2 ศิลปินชื่อดัง “เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ” และ “ฝน ธนสุนทร” ที่สื่อถึงการเริ่มต้นยุคแห่งความสุข และความซิวิไลซ์ พร้อมจัดงานแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมอบกระปุกออมสิน “เฉลิมราชย์ กษัตรา” เป็นที่ระลึกเมื่อถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์

โดยโครงการ “๑๐ สุข เฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและความจงรักภักดีพร้อมกับการเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมถวายพระพร ผ่านกิจกรรมหลัก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ส่วนกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ แสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรูปแบบมัลติมีเดีย แลนด์มาร์คกระปุกออมสินรุ่นเฉลิมพระเกียรติ บนจอ LED 360 องศา การแสดงมินิคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ และบทเพลงพิเศษ “สิบสุขซิวิไลซ์” ที่จัดทำขึ้นในโอกาสสำคัญนี้

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยธนาคารออมสิน ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี ผ่านกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 โครงการ โดยมี 4 โครงการที่ได้รับการบรรจุในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, โครงการผลิตสปอตเฉลิมพระเกียรติ ความยาว 30 วินาที, โครงการร้อยปณิธาน คนออมความดี ถวายความภักดีในหลวง และ โครงการ ๑๐ สุขเฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้

สำหรับ รูปแบบที่ 2 ส่วนออนไลน์ เชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หลักของกิจกรรม https://10Sook.gsb.or.th/ แอปพลิเคชัน “ออมสุข” และ แอปพลิเคชัน “Jertam” รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเหล่าผู้มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งรัชสมัย สู่ยุคแห่งความสุข และความซิวิไลซ์ กับ 10 ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับพสกนิกรชาวไทย ใต้ร่มพระบารมีสืบไป โดยผู้เล่นจะเป็นผู้เลือกดูความสุขและความซิวิไลซ์ ได้จำนวน 10 รูปแบบ ได้แก่ สุขแห่งการเริ่มต้น, สุขแห่งความสามัคคี, สุขแห่งความรุ่งเรือง, สุขแห่งความดี, สุขแห่งความพัฒนา, สุขแห่งศิลปะ, สุขแห่งความเปลี่ยนแปลง, สุขแห่งความทันสมัย, สุขแห่งความรัก และสุขแห่งความซิวิไลซ์ พร้อมแชร์ Clip AR พร้อมคำถวายพระพรของตนขึ้นไปบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีร่วมกันธนาคารออมสินตามช่องทางต่างๆ นี้ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ การเฉลิมฉลองสมโภช ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดงานแสดงมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ภายในงานมีการตกแต่งสถานที่งดงามยิ่ง และกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การแสดงมหรสพชาววังชุดระบำมหาดเล็กข้าหลวง การแสดงวัฒธรรมพื้นบ้าน ฉายหนังกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินชื่อดัง พร้อมกับจัดทำกระปุกออมสิน “เฉลิมราชย์ กษัตรา” ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาประทับบนกระปุกนี้ด้วย ถือเป็นกระปุกออมสินใบแรกแห่งรัชสมัย มอบเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมงานและร่วมกิจกรรม (คนละ 1 ใบ ของมีจำนวนจำกัด)

สำหรับการจัดงานเปิดตัวโครงการ “๑๐ สุขเฉลิมหล้า ปวงประชาซิวิไลซ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแบบออนไลน์ และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพิเศษผ่านบทเพลง “สิบสุขซิวิไลซ์” จาก 2 ศิลปินชื่อดัง เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ และฝน ธนสุนทร ที่สื่อถึงการเริ่มต้นยุคแห่งความสุข และความซิวิไลซ์แล้ว ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวง SBFIVE เหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง ม.ล.เยาวภา รังสิต, หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, กนกรส กิตติขจร และณัฎฐกรณ์ ชุณหะวัณ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ด้าน “เก่ง” ธชย ประทุมวรรณ กล่าวถึงความพิเศษของบทเพลง “สิบสุขซิวิไลซ์” ว่า “บทเพลงนี้ตนแต่งเนื้อร้อง และทำนอง โดยอ้างอิงความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทั้งดนตรี การเอื้อน เพื่อสื่อถึงความ จงรักภักดี ต่อพระบรมราชวงศ์จักรี รวมถึงการถ่ายทอดความหมายของความสุข 10 ประการ ผ่านบทเพลงที่มีทั้งความไพเราะ ความสนุกสนาน และเป็นสิ่งที่เราชาวไทยสามารถสัมผัสได้”


ขณะที่ “ฝน ธนสุนทร” อีกหนึ่งผู้ถ่ายทอดบทเพลงได้กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมชม MV พิเศษที่เราตั้งใจถ่ายทอดในครั้งนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ และทางโซเชียลมีเดียตลอดช่วงกิจกรรม”