พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติบ้านเชียง  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยนั้น แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน ของวัฒนธรรมบ้านเชียง

ชมสกู๊ปสัมภาษณ์

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยชาวบ้าน ต่อมาก็ได้ศึกษาอันประกอบด้วยกลุ่มภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517-2518 กรมศิลปากรได้จัดตั้ง ” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติ บ้านเชียง จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงเครื่องปั้นดินไหมากมาย ในแต่ละยุค ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

ในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเชียง มีการจำหน่ายของที่ระลึก การเขียนไหลายโบราณต่างๆ โดย “กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี”  ที่มี นายชาตรี ตะโจปะรัง อายุ 52 ปี ประธานกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี  ไหลายบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีประสบการณ์ในการเขียนไหลายบ้านเชียงมาเกือบ20 ปี โดยได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย ปัจจุบัน คุณชาตรี ได้อนุรักษ์ไหบ้านเชียงในรูปแบบของ ของตกแต่งบ้าน  ของชำร่วย ขณะเดียวกันก็ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเขียนไหลาย มีทั้งสอนปั้น ออกแบบรูปทรง การลงลาย การส่งขายในต่างถิ่น ตลอดจนการส่งออกต่างประเทศ   ให้ความรู้  ให้รู้จักรักอารยะธรรมโบราณ มีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เด่นในบ้านเชีบง  ซึ่งต้องฝึกประสบการณ์ในการเขียนอย่างน้อยสองปี จึงจะมีความชำนาญ  มีงาน มีกลุ่มเขียนลายไหสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ซึ่งที่ร้านจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาไห “กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี” มีแจกัน ไห อ่าง มากมายให้เลือกซื้อไปเป็นที่ระลึกและประดับบ้าน…ท่านใดได้มีโอกาสมาเที่ยวมาชม ก็ร่วมอนุรักษ์ไหบ้านเชียงซื้อไปเป็นที่ระลึกสักชิ้นสองชิ้นก็ดีนะครับ

มีแหล่งท่องเที่ยว โอท็อป แนะนำแหล่งเรียรู้แนะนำได้ที่ 081-9119229 เพชร

เผยแพร่สถานี IPM ช่อง 55 รายการ ทริปออนทัวร์ พุธ 11.00-11.25 น.

และบันเทิงสตอรี่ ช่อง 43 พุธ 11.00-11.50 น.